TWINSS

Centrum för reumatologi genomför en läkemedelsprövning av ämnet iskalimab.

Läkemedelsprövningen sker i form av injektioner av en biologisk substans som testas vid sjukdomen "Primärt Sjögrens syndrom". Effekt och säkerhet kontrolleras. Studien pågår i cirka 1 år med besök varje till var fjärde vecka.

Har du diagnos "Primärt Sjögrens syndrom" med så kallade SSA-antikroppar är du välkommen att delta i studien. Du anmäler ditt intresse genom att ringa Eva Waldheim, 08-123 676 57.

Ansvariga för studien

Marika Kvarnström, överläkare, Centrum för reumatologi
Eva Waldheim, forskningssjuksköterska, CFR