Risk RA

Du som har en för ledgångsreumatism vanlig antikropp, så kallad anti-CCP, i blodet men där diagnosen ledgångsreumatism inte kan fastställas vid ett undersökningstillfälle erbjuds att delta i studien Risk RA.

Deltagande i Risk RA-studien innebär att du får lämna extra blodprover, fylla i frågeformulär om din hälsa samt undersöka lederna med ultraljud.

Uppföljning sker sedan efter ett år men du uppmanas att under året kontakta Centrum för reumatologi vid eventuell försämring och blir då kallad för ny bedömning och ett nytt besök i studien.