Prevent RA

I studien Prevent RA vill vi undersöka om bisfosfonatbehandling kan minska smärta och påverka risken för utveckling av ledgångsreumatism, också kallat reumatoid artrit, hos patienter.

Läkemedelsstudien är blindad vilket betyder att studiedeltagare lottas till dropp med studieläkemedel eller placebo.

För dig som deltar i studien ingår förutom ett tillfälle med dropp av studieläkemedel Aclasta eller placebo, det vill säga ingen verksam substans, även reumatologisk undersökning, ultraljud av leder, röntgen av händer och fötter, magnetröntgen hand, bentäthetsmätning och blodprover. Ni kommer även få besvara enkäter om livsstil och ledsmärta.

Under första året ingår det fem besök på mottagningen och år två är det ett besök.

Vill du delta i studien?
Vi söker personer med ledsmärta utan reumatisk sjukdomsdiagnos, positiva anti-ccp antikroppar och VAS smärta ≥ 20 mm (Visuell analog skala).

Anmälan till studien

Om du är intresserad av att delta i studien kan du kontakta Sofia, forskningssjuksköterska Centrum för reumatologi, telefon: 08-123 676 78

Ansvarig för studien

Aase Hensvold, läkare Centrum för reumatologi