Påverka framtidens läkemedel

Är du mellan 18 och 80 år och vill vara med och påverka framtidens läkemedelsbehandling?

I så fall kan du vara med i en studie som Uppsala universitet genomför tillsammans med Reumatikerförbundet. I studien frågar man om dina synpunkter kring vilka läkemedel du vill ha, hur du väger risker mot fördelar och vad som är viktigt i din behandling.

Läs mer om studien på Reumatikerförbundets webbplats reumatikerforbundet.org