Elsa - för sambandet mellan levnadsvanor och sjukdomsaktivitet

Elsa är en elektronisk tjänst som hjälper dig att bättre förstå hur levnadsvanor och behandling påverkar din reumatoid artrit.

Målet för den aktuella studien är att utvärdera ett nytt e-hälsoverktyg i form av en app, som utfomats för att ge patienter med reumatoid artrit möjlighet att kontrollera och påverka sin sjukdom bättre än tidigare.

Resultaten kommer att ge underlag för fortsatt utveckling av appen. Förhoppningen är att Elsa kommer att vara ett verktyg inom vården för att förbättra kontrollen av sjukdomen och ge bättre levnadskvalitet för patienter. 

Hur går studien till?

Studien innebär att du kommer att använda appen under tre månader. Du matar då in dina egna symptom i appen.

Efter en och tre månader kommer du att få ett elektroniskt frågeformulär att besvara om din upplevelse av appen. Formuläret tar cirka 15 minuter att fylla i. 

Vill du vara med? 

Är du intresserad av att delta i studien, eller om du vill veta mer, är du välkommen att kontakta oss via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Eller fråga när du kommer till oss. 

Om Elsa

Elsa är en CE-märkt medicinteknisk produkt registrerad hos Läkemedelsverket.