Digitalt verktyg för unga med reumatisk sjukdom

Vi deltar i ett projekt med Unga reumatiker för att utveckla ett nytt digitalt verktyg för unga med reumatisk sjukdom.

Verktyget Drömfångaren syftar till att sänka trösklarna till ett aktivt liv och förbättra dialogen med vården. På så sätt ska unga med reumatisk sjukdom få fler möjligheter att påverka valet av sin medicinska behandling.

Projektet är finansierat av Vinnova och andra projektdeltagare är bland andra barnreumatolgen på Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Europeiskt innovationspris till digitalt verktyg för unga reumatiker

Det här forskningsprojektet vann 2021 innovationspriset inom den europeiska läkemedelsorganisationen EFPIA:s ”Connecting Healthcare Award”.