Rehabilitering i varmt klimat

Har du fysiska begränsningar i vardagen eller i ditt arbete så är fysisk aktivitet extra viktigt. Vi rekommenderar att du i första hand prövar träning på hemmaplan. Har det inte tillräcklig effekt kan du bli hjälpt av träning i ett varmare klimat.

Ingen rehabilitering i varmt klimat just nu

På grund av det nya coronaviruset och covid-19 bedömer Hälso- och sjukvårdsförvaltningen för närvarande inga remisser för rehabilitering i varmt klimat. Därför kommer vi på Centrum för reumatologi inte att skriva några sådana remisser i dagsläget.

Du som fått din rehabilitering i varmt klimat inställd

På grund av rådande restriktioner kring resor till följd av covid-19 finns det patienter som fått rehabilitering i varmt klimat godkänd, men där resan blivit inställd. Just nu vet vi inte när rehabilitering i varmt klimat blir möjlig att genomföra igen. 

Du som har drabbats av inställd rehabilitering i varmt klimat kommer tyvärr att behöva göra om hela ansökningsprocessen. Det kan du göra först när Hälso- och sjukvårdsförvaltningen på nytt tar emot sådana remisser. 

Välkommen att diskutera alternativa möjligheter till rehabilitering i Stockholms län med oss på Centrum för reumatologi. 

Rehabilitering i varmt klimat kan hjälpa dig att bibehålla eller öka din muskelstyrka och rörlighet i lederna. Målet är också att förbättra kroppens funktion, balans och kondition.

Träningen är intensiv och det är en förutsättning att du är motiverad och kan delta aktivt i rehabiliteringen. Det är av yttersta vikt att du också har en plan för fortsatt aktivitet och träning efter rehabiliteringsperioden.

Tror du att rehabilitering i varmt klimat skulle vara bra för dig rekommenderar vi att du som är patient hos oss kontaktar mottagningen. Tillsammans diskuterar vi om det kan vara en lämplig insats för dig. 

Inte lämpligt för alla

Du som har ett medicinskt tillstånd som inte tål intensiv träning i varmt klimat kan förstås inte delta i den här rehabiliteringen. Detsamma gäller dig som inte klarar av en lång resa. Du bör också vara psykiskt stabil och inte ha ett aktivt missbruk av alkohol eller droger. 

Så här går det till

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen fattar löpande beslut om vem som får rehabilitering i varmt klimat. Blir du beviljad ska du vara beredd att åka inom kort. Du betalar 100 kronor per dag för rehabiliteringen. 

Rehabiliteringstiden är fyra veckor. På rehabiliteringsanläggningen finns ett team som tillsammans med dig lägger upp en individuell plan för din rehabilitering.

Träningen sker både individuellt och i grupp efter dina behov. I programmet kan det även ingå utbildning där du får träffa andra i din situation och dela erfarenheter med dem. 

Sjukpenning under rehabiliteringen

Du som får rehabilitering i varmt klimat kan ansöka om Förebyggande sjukpenning hos Försäkringskassan. Du måste dock först ha ett läkarintyg från din mottagning innan du kan ansöka om Förebyggande sjukpenning. 

När du kommer hem

För att rehabiliteringen ska ge långvarig effekt behöver du följa upp den när du kommer hem. Har du inte uppföljning inplanerad rekommenderar vi att du inom två månader efter hemkomst hör av dig till mottagningen. 

Tillsammans med dig gör vi en utvärdering av rehabiliteringen och planerar hur du ska kunna fortsätta att må bättre.