Läkarmottagning

För att komma på ett första besök till oss behövs en remiss. När du kommer till oss får du träffa en läkare som gör en bedömning av dina besvär.

I samband med besöket kan du även få träffa sjuksköterska eller fysioterapeut. Ibland behöver vi komplettera med ultraljud, provtagning eller röntgen. Du kan behöva komma tillbaka på ytterligare besök innan vi kan fastställa/bekräfta eventuell diagnos.

Före första besöket

Innan ditt första besök är det bra om du har möjlighet att fylla i formuläret "Ont i lederna" eller "Ont i ryggen", se direktlänkar nedan. Resultatet skriver du sedan ut och tar med till läkarbesöket. 

I kallelsen bifogas också ett frågeformulär som är viktigt att du fyller i och tar med till besöket. Dessa två dokument är bra underlag att utgå ifrån på läkarbesöket. Skriv också gärna ned frågor som du vill ställa under besöket.  

Innan återbesök

Som underlag till ditt återbesök används resultatet från din egen registrering i kvalitetsregistret, PER, där du får svara på frågor om din hälsa. Därför är det viktigt att du gör en registrering hemifrån eller kommer 15 minuter tidigare till besöket och gör detta på mottagningen.

Efter besöket

Om vi ställer en diagnos av en inflammatorisk led eller ryggsjukdom som kräver specifik reumatisk behandling kommer du att fortsätta uppföljningen hos oss. Du kommer få en individuell vårdplan och kommer efter behov ha kontakt med läkare, sjuksköterska, undersköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut.

Vi är en akademisk klinik, därför kan det hända att du får träffa en läkare under utbildning som handleds av en reumatolog.