Uppdaterad information gällande det nya coronaviruset

Vi har nu uppdaterat rekommendationerna med anknytning till det nya coronaviruset och covid-19 för dig som är patient på Centrum för reumatologi.

De här rekommendationerna gäller tills vidare. Skulle de ändras kommer vi att uppdatera den här texten.

Läkemedel

Fortsätt att ta dina läkemedel som vanligt om du inte får annat besked av din läkare. 

Om du får tecken på luftvägsinfektion eller förkylning 

Är du lindrigt sjuk så stanna hemma och undvik att sprida smitta. Är du svårt sjuk med feber och hosta eller andningssvårigheter, kontakta 1177 för råd.

Riskgrupper för covid-19

70 år och äldre

De som har störst risk att bli svårt sjuka är personer som är 70 år och äldre, särskilt om de har en eller flera av nedan sjukdomar:

  • Diabetes 
  • Fetma
  • Hjärt- kärlsjukdom
  • Högt blodtryck
  • Lungsjukdom (ej astma)

Yngre än 70 år

Personer som är yngre än 70 år kan också ha ökad risk att bli allvarligt sjuk om de har:

  • Någon eller några av de sjukdomar som nämns ovan.

Att enbart ha högt blodtryck som ligger bra med medicinering innebär troligen ingen ökad risk och samma sak gäller välreglerad diabetes utan komplikationer.

  • En sjukdom som innebär ökad risk för allvarlig sjukdom vid luftvägsinfektioner.

Det är också möjligt att personer med sjukdom eller medicinsk behandling som påverkar immunförsvaret kan ha ökad risk för att bli allvarligt sjuk. Det kan till exempel gälla personer som genomgår viss behandling för cancersjukdom.

Du som tillhör en riskgrupp

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer över 70 år och personer som tillhör någon riskgrupp för covid-19 ska begränsa kontakter med andra människor så långt det går under en tid framöver. 

Det innebär att undvika folksamlingar som till exempel kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler.

För dig som är över 70 år kommer vi därför att boka om inbokade besök till telefon- eller videokontakt, alternativt flytta fram ditt planerade besök på mottagningen.

Läs mer om vad som gäller för dig som tillhör en riskgrupp på Folkhälsomyndighetens webbplats: Information till riskgrupper om covid-19 - folkhalsomyndigheten.se 

Om du har frågor om din behandling hos oss

Har du frågor om din sjukdom eller din behandling hos oss är du välkommen att kontakta oss. Skicka ett meddelande via våra e-tjänster eller ring till oss. 

Boka om ditt besök till video eller telefon

Har du ett inbokat besök på mottagningen får du gärna boka om det till ett videomöte eller telefonbesök istället. Detta då vi måste prioritera akuta besök på mottagningen under en tid framöver. 

Publicerad 2020-05-20

Senast ändrad 2020-05-20